Cyfrowe Projektowanie Uśmiechu

CYFROWE PROJEKTOWANIE UŚMIECHU (Smile Design)

Wychodząc naprzeciw coraz większym oczekiwaniom Naszych pacjentów uruchamiamy program Cyfrowe Projektowanie Uśmiechu. Narzędzie to umożliwia zindywidualizowanie sposobu leczenia oraz zaprojektowanie nowego, pięknego kształtu zębów dopasowanego według indywidualnych cech twarzy, mimiki i uśmiechu.

Cyfrowe Projektowanie Uśmiechu ułatwia w bardzo precyzyjny sposób przedstawienie pacjentowi planowanego efektu leczenia bez konieczności wykonywania inwazyjnych zabiegów i jest w pełni odwracalne.

Jakie są etapy leczenia:

  1. Omówienie oczekiwań pacjenta + sesja fotograficzna + wyciski
  2. Wspólnie z pacjentem i technikiem dentystycznym analiza uśmiechu + projektowanie i wykonanie prototypu nowych zębów = WAX UP/MOCK UP
  3. Przymiarka prototypu nowych zębów + druga analiza nowego uśmiechu + niezbędne korekty
  4. Akceptacja + ustalenie planu leczenia + kosztorys
  5. Wykonanie pracy ostatecznej